SŠ – PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY

TESTOVÁ ZADÁNÍ

CELÉ TESTY

Nastavena AUTOKOREKTURA – samoopravování, nicméně i tak test odešlete a jeho odevzdání oznamte pn v Teams.

 

TESTOVÉ OBLASTI [pravopis, porozumění, analýza textu…]

Nastavena AUTOKOREKTURA – samoopravování u odpovědí A, B, C, D, nikoliv u ODŮVODNĚNÍ. Test odešlete a jeho odevzdání oznamte pn v Teams, bude Vám poskytnuta zpětná vazba včetně kontroly ODŮVODNĚNÍ.

CELÝ

TEST I

CELÝ

TEST II

CELÝ

TEST III

CELÝ

TEST IV

CELÝ

TEST V

CERMAT

PRAVOPIS

I

CERMAT

PRAVOPIS

II

CERMAT

SLOVO, VĚTA

I

CERMAT

SLOVO, VĚTA

II

CERMAT

SLOVO, VĚTA

III

CERMAT

SLOVO, VĚTA

IV

CERMAT

SLOVO, VĚTA

V

CERMAT

SLOVO, VĚTA

VI

CERMAT

POROZUMĚNÍ

TEXTU I

CERMAT

POROZUMĚNÍ

TEXTU II

CERMAT

POROZUMĚNÍ

TEXTU III

CERMAT

POROZUMĚNÍ

TEXTU IV

CERMAT

ANALÝZA

TEXTU I

CERMAT

ANALÝZA

TEXTU II

SLOVOTVORBA

SLOVNÍ ÚLOHY – odvozování slov

Při správném zápisu slova je nastavena autokorektura [slovo zezelená, u některých úloh existuje více odpovědí]