Czech ČJ

VÝUKOVÉ

MATERIÁLY

AKTUÁLNÍ

TÉMATA

SAMOSTUDIUM

umimecesky.cz

Vlastní účty – přihlášení a libovolné procvičování všech témat. Licence školních účtů jak na ČJ, tak MAT.

 

pravopisne.cz

Není nutno vlastnit účet. Online free procvičování všech oblastí a témat z ČJ (mluvnice, sloh, literatura). Vysvětlivky, příklady, autoopravovací cvičení.

 

procvicprijimacky.cermat.cz

Vzorové přijímačkové testy (4leté studium / obory). Není třeba mít účet. Lze zkoušet vybrané oblasti nebo celé testy. Klíč k opravě k dispozici.  

AKTUÁLNĚ

TÉMA

1 / ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA 20.-21. STOLETÍ

2 / PRAVOPIS & SKLADBA (Kompletní opakování)

STUDIUM

Aktuální témata:

LITERATURA (výukové materiály – spisovatelé, díla & témata)

Samostudium:

Umimecesky.cz

Čtení