Czech ČJ

VÝUKOVÉ

MATERIÁLY

AKTUÁLNÍ

TÉMATA

SAMOSTUDIUM

umimecesky.cz

Vlastní účty – přihlášení a libovolné procvičování všech témat. Licence školních účtů jak na ČJ, tak MAT.

 

pravopisne.cz

Není nutno vlastnit účet. Online free procvičování všech oblastí a témat z ČJ (mluvnice, sloh, literatura). Vysvětlivky, příklady, autoopravovací cvičení.

 

procvicprijimacky.cermat.cz

Vzorové přijímačkové testy (4leté studium / obory). Není třeba mít účet. Lze zkoušet vybrané oblasti nebo celé testy. Klíč k opravě k dispozici.  

AKTUÁLNĚ

TÉMA

Sloh – projev, diskuze, referát

Pravopis – e, je, ně

STUDIUM

Výukové materiály:

a) LITERÁNÍ POJMY I & II

b) PRAVOPIS E, JE, NĚ (dobrovolně též zadáno na umimecesky.cz)

c) SŠ (samoopravovací cvičení testy k přijímačkám, ideální s časomírou 60-70 minut)

Aktuální témata:

pravopisné záležitosti