Czech ČJ

VÝUKOVÉ

MATERIÁLY

AKTUÁLNÍ

TÉMATA

5

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

5

AKTUÁLNÍ

TÉMATA

8-9

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

9

SAMOSTUDIUM

umimecesky.cz

Vlastní účty – přihlášení a libovolné procvičování všech témat. Licence školních účtů jak na ČJ, tak MAT.

 

pravopisne.cz

Není nutno vlastnit účet. Online free procvičování všech oblastí a témat z ČJ (mluvnice, sloh, literatura). Vysvětlivky, příklady, autoopravovací cvičení.

 

procvicprijimacky.cermat.cz

Vzorové přijímačkové testy (5: osmiletá gymnázia / obory; 9: čtyřleté obory). Není třeba mít účet. Lze zkoušet vybrané oblasti nebo celé testy. Klíč k opravě k dispozici.