Biology PP

ZEMĚ

MINERÁLY

HORNINY

GEO

LOGICKÉ

DĚJE

PŮDA

GEO

OBDOBÍ

PŘÍR.

ZDROJE

MIMOŘ.

UDÁLOSTI

PODNEBÍ

POČASÍ

EKO

SYSTÉM

AKTUÁLNĚ

 

TÉMA

Souhrnné opakování

STUDIUM

Geologická encyklopedie II

Souhrnné opakování na základě
celého webu PP9

POKUSY & OBJEVY

I – FÁZE MĚSÍCE

II – COOKIE MINING

Cookie sušenky, kružátka, nožíky, štětečky, šikovné ruce a ekonomický plán. To vše bylo zapotřebí při těžbě čokolády ze sušenek [aka minerálů z horniny]. Čokoládu pak bylo možné prodat na burze a vydělat co největším množství fiktivních dolarů.

III – KRYSTALOGRAFIE

IV – VYTVOŘ SI SVOU HORNINU

Cílem pokusu “vytvoř svou vlastní horninu” bylo namíchat takovou směs písku a různých tmelů (cukr, sůl, sádra, tajné ingredience), aby vznikla co nejtvrdší hornina. Po vytvrdnutí prošly horniny destruktivním testem – třením o papír, rýpáním nehtem, vzájemným porovnáním, pádem z výšky a též úderem nadroměrných hornin z okolí.