VOCABULARY / SLOVNÍČEK NEW MAIL - nová poštaTO - komu (adresát)SUBJECT - předmět (důvod, nikoliv předmět ve škole)PARAGRAPHS - odstavceSIGNATURE - podpisATTACHMENT - příloha (dokument, obrázek ad.)SEND - odeslatREPLY - odpověďINBOX - příchozí / doručená poštaVýukové...