OFFICE365 – EXCEL I

23-11-06 | IT

VOCABULARY / SLOVNÍČEK

SPREADSHEET EDITOR – tabulkový editor
BLANK DOCUMENT – prázdný dokument
ROW – řádek
COLUMN – sloupec
CELL – buňka
BORDER – hranice, ohraničení

Výukové video ze série tutoriálů pro web self-e-learning.com bylo vyrobeno ve spolupráci s AI – Synthesia.io