VÝUKOVÉ MATERIÁLY

LITERATURA

ŽÁNRY

DEFINICE, AUTOŘI, JEJICH DÍLA

SVĚTOVÁ LITERATURA

AUTOŘI, DÍLA, TÉMATA

ČESKÁ LITERATURA

AUTOŘI, DÍLA, TÉMATA

LITERÁRNÍ POJMY

MLUVNICE

TVAROSLOVÍ

Slovní druhy – jejich druhy, co u nich určujeme, vzory, příklady.

MLUVNICKÉ POJMY