TENSES

PAST

TENSE

PRESENT

TENSE

FUTURE

TENSE

GRAMMAR – SIMPLE TENSES

PRESENT = PŘÍTOMNÝ [usually – obvykle, never – nikdy, sometimes – někdy, always – vždy, often – často]

PAST = MINULÝ  [yesterday – včera, last week – minulý týden, two days ago – před dvěma dny, in 1999 – v roce 1999]

FUTURE = BUDOUCÍ [tomorrow – zítra, next weekend – příští víkend, in ten months – za deset měsíců]