PŘIJÍMAČKY – PŘÍPRAVA NA GYMNÁZIUM

TESTOVÁ ZADÁNÍ

CELÉ TESTY

Možno obdržet tištěné nebo na iPadu – ve spolupráci a pod vzdáleným dohledem pn.

TESTOVÉ OBLASTI [pravopis, porozumění, analýza textu, slovo – věta – souvětí]

Nastavena AUTOKOREKTURA – samoopravování u odpovědí A, B, C, D. U vypisovacích otázek nutno dodržet pořadí slov. Test odešlete a jeho odevzdání oznamte pn v Teams, bude Vám poskytnuta zpětná vazba.

CERMAT

PRAVOPIS

I

CERMAT

PRAVOPIS

II

CERMAT

PRAVOPIS

III

CERMAT

SLOVO, VĚTA

I

CERMAT

SLOVO, VĚTA

II

CERMAT

SLOVO, VĚTA

III

CERMAT

POROZUMĚNÍ

TEXTU I

CERMAT

POROZUMĚNÍ

TEXTU II

CERMAT

POROZUMĚNÍ

TEXTU III

CERMAT

ANALÝZA

TEXTU I

CERMAT

ANALÝZA

TEXTU II