PAST TENSE (minulý čas)

IRREGULAR VERBS (nepravidelná slovesa)

V minulém čase je netvoříme koncovkou -ed, jako pravidelná (played, watched, studied), nýbrž mají své vlastní tvary a je třeba je znát nazpaměť.

Kartičky obsahují na jedné straně infinitiv + český překlad 40 základních nepravidelných sloves (je jich daleko více) a na druhé straně past simple (minulý čas) + příčestí (trpný tvar nebo tvar předpřítomného času). Druhé kartičky obsahují tato nepravidelná slovesa použitá ve větách.