PAST TENSE (minulý čas)

IRREGULAR VERBS / NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

V minulém čase je netvoříme koncovkou -ed, jako pravidelná (played, watched, studied), nýbrž mají své vlastní tvary a je třeba je znát nazpaměť.

Kartičky obsahují na jedné straně český překlad nepravidelných sloves a na druhé straně minulý čas (past simple) + příčestí (trpný tvar nebo tvar předpřítomného času). V pravém horním rohu je skupina / vzorec, podle kterého se dané nepravidelné sloveso tvoří, resp. jak se vyslovuje.

TEST YOURSELF / OTESTUJ SE

Ve cvičeních je nastavena autokorekce – správné odpovědi zezelenají.

IRV I

IRV II

IRV III

IRV IV

IRV V

IRV VI

IRV VII

IRV III

IRV IX

IRV X