MEMRISE databáze

AJ5

VOCABULARY I

Opakování / slovíčka na různá témata – čas, předložky, časování slovesa být, zájmena, rodina, domov, škola, svět kolem nás ad.

STUDY HERE / STUDUJ ZDE

 

VOCABULARY II

Aktuální slovní zásoba / slovíčka na různá témata – places, transport, education, shopping ad.

STUDY HERE / STUDUJ ZDE

 

PHRASES (Q, P, N)

Překladové kartičky v přítomném, minulém a budoucím čase. Otázky, kladné věty, záporné věty.

STUDY HERE / STUDUJ ZDE

 

GLOBAL EXAM A1-2 (ENG ONLY)

Kurz pouze v angličtině – slovíčka a jejich definice.

STUDY HERE / STUDUJ ZDE

AJ9

VOCABULARY II

Aktuální slovní zásoba / slovíčka na různá témata – places, transport, education, shopping ad.

STUDY HERE / STUDUJ ZDE

 

PHRASES (Q, P, N)

Překladové kartičky v přítomném, minulém a budoucím čase. Otázky, kladné věty, záporné věty.

STUDY HERE / STUDUJ ZDE

 

GLOBAL EXAM A1-2 (ENG ONLY)

Kurz pouze v angličtině – slovíčka a jejich definice.

STUDY HERE / STUDUJ ZDE

 

GLOBAL EXAM B1-2 (ENG ONLY)

Kurz pouze v angličtině – slovíčka a jejich definice.

STUDY HERE / STUDUJ ZDE

DOPLŇKOVÝ GRAMMAR KURZ (samostudium)

CVIČEBNICE ANGLICKÉ GRAMATIKY

Více než 3500 slov, vět, souvětí a frází. Základní i pokročilá gramatika na základě publikace Nová cvčebnice anglické gramatiky. Určeno primárně pro samostudium a k individuálním konzultacím nad vybranými tématy.

STUDY HERE / STUDUJ ZDE