WAS nebo WERE je jen minulý čas od slovesa TO BE [být]. V angličtině, stejně jako v češtině, se jedná o velmi časté sloveso a je fajn ho znát.PŘÍTOMNÝ ČAS já jsem = I am ty jsi = you are on je = he is ona je = she is ono (to) je = it is my jsme = we are vy jste = you...