GEOLOGICKÁ OBDOBÍ

GEOLOGICKÁ STAVBA ČR 

Podrobnější informace: GEOMORFOLOGIE ČR, ZAJÍMAVOSTI, NEJ

 

ČESKÝ MASIV (orogeneze / hercynské vrásnění – prvohory)

 • Český les
 • Šumava
 • Krušné hory
 • České středohoří
 • Krkonoše
 • Orlické hory
 • Jeseníky

ZÁPADNÍ KARPATY (orogeneze / alpínské vrásnění – třetihory)

 • Chřiby
 • Bílé Karpaty
 • Slezské Beskydy

POHRANIČÍ (tektonické zlomy, vulkanismus – třetihory)

 • České středohoří
 • Doupovské hory