AKTUÁLNÍ TÉMATA 5

2024-02-13 ČÍSLOVKY

2024-02-08 PRAVOPIS Ú / Ů

2024-01-22 ZÁJMENA

2024-01-15 PŘEDPONY S, Z, VZ

2023-12-07 PŘÍDAVNÁ JMÉNA

2023-12-04 PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ

2023-11-29 PRAVOPIS Ě, JE, NĚ

2023-11-15 PODSTATNÁ JMÉNA – OBECNÁ & VLASTNÍ

2023-11-13 PODSTATNÁ JMÉNA – VÝJIMKY

2023-11-06 PODSTATNÁ JMÉNA

2023-10-17 SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

2023-10-10 ZMĚNY HLÁSEK

2023-09-22 SLOVNÍ DRUHY

2023-09-20 HLÁSKY VE SLOVECH (zdvojené)

2023-09-13 SLOVOTVORBA (obohacování slovní zásoby)