AKTUÁLNÍ TÉMATA

2023-02-13 VELKÁ PÍSMENA

2023-02-07 INTERPUNKCE

2023-01-19 SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

2022-11-15 ČÍSLOVKY

2022-11-04 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN – ZÁLUDNÉ PŘÍKLADY

2022-10-17 ROZVRSTVENÍ JAZYKA

 

INTERNETOVÁ JAZYKOVÁ PŘÍRUČKA: https://prirucka.ujc.cas.cz/

KORPUS SLOV: https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/

2022-09-30 VĚTNÉ ČLENY

2022-09-26 PRAVOPIS SLOV E / JE / NĚ

2022-09-23 PŘEJATÁ SLOVA, KTERÁ NEJSOU VYJMENOVANÁ, ALE MAJÍ SPECIFICKÝ PRAVOPIS Y / I

2022-09-16 SLOVA, VE KTERÝCH ČASTO CHYBUJEME

2022-09-09 PRAVOPIS I / Y, Í / Ý NEJEN U VYJMENOVANÝCH SLOV