Portfolio

SELF STUDY

(samostudium a sebestudium)

COOPERATION

(spolupráce)

INSPIRATION

(inspirace)

3D PRINT

A je to tady – loga vytvořená v Tinkercadu dostala výslednou podobu. Tiskárna si poradila se vzorky všech návrhů, které teď čeká “konference” s tvůrci na téma, jak je ještě o trochu zdokonalit, vytisknout ve finální velikosti a připravit ke kolorování.

#EDUCATION #IT #3D PRINT#TINKERCAD #WEB

MY.SELF-E-LEARNING.COM

Žáci pátého ročníku se chystají tvořit vlastní weby – blogy, vlogy a jiné. Každý web potřebuje nějaké zaměření, jméno a samozřejmě také logo. V rámci několika hodin IT tak páťáci provedli sondu do vlastních zájmů a předurčili svým budoucím webům témata. V grafické iPadové aplikaci Procreate provedli návrhy, jak by loga takových webů mohla vypadat. O trochu větší výzvou pak bylo jejich ztvárnění v modelovacím programu Tinkercad. To, jestli jsou 3D návrhy plně funkční, zjistíme až po únorovém vytištění na školní 3D tiskárně.

#EDUCATION #IT #PROCREATE #TINKERCAD #WEB

TEAMBUILDING

Společnou cestu s pátou třídou jsme zahájili na týdenním pobytu na Šumavě. Na programu bylo několik aktivit – turistika v blízkém okolí, týmové hry, ranní běhání, kapka vzdělávání (logické úlohy, kvízy, vědomostní deskové hry ad.), společné čtení (Pax a čtení na dobrou noc), táborák a další. 

Součástí týdenního pobytu byla též kompletní péče o sebe samé – vařili jsme si, uklízeli po sobě, bavili se a pomáhali si navzájem – jak prosté :-).

#EDUCATION #WEEK #ŠUMAVA #COTTAGE

POSOUVÁME HRANICE

Letos končící devátá třída během posledních dvou let vyrazila na několik sportovně a lehce adrenalinově založených výletů. Jednak se jedná o sportovní aktivity, které nás těší, jednak nám takové akce pomáhají objevit sebe samé a posouvat osobní hranice vždy o kus dopředu. 

Mám obavu z výšek a překonám trasu v lanovém parku? Nesnáším tělocvik a vylezu tři bouldery? Neumím salto ale stokrát ho zkusím? Rád si dělám legraci ze spolužáků, ale když visí na laně, zachráním je? I to k nám patří. 

#SPORT #ADVENTURE #HRANICE #VÝLETY

OZO-WORLDS

Ozoboty patří pravidelně do našich hodin. Letos jsme je využili napříč všemi věkovými kategoriemi. V rámci projektu The Worlds spojili své síly deváťáci a čtvrťáci. Jejich úkolem bylo vymyslet fiktivní světy, které by nabídly svým návštěvníkům interaktivní hry (kvízy, spojovačky, puzzle ad.). Nakonec vzniklo osm takových světů (Severská mytologie, Řím a Galie, Happy park ad.), které díky QR kódům žáci navštívili. 

Projekt byl inspirací pro aktivity s nejmenšími dětmi na kroužku angličtiny, z nichž některé měly ozoboty v ruce poprvé. Během několika setkání objevovaly, jak ozobot funguje a též vyzkoušely kombinaci s QR kódy, díky kterým si procvičily nejen anglickou slovní zásobu.

#OZOBOT #MULTIMÉDIA #FIKCE #HRA #IT #MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY

MULTIMEDIÁLNÍ EXPEDICE

Kooperativně či individuálně zaměřená projektová dopoledne. Na podzim 2022 jsme se ve dvou třídách setkali s tématy VIRTUÁLNÍ GEOGRAFICKÁ EXPEDICE a GLOBÁLNÍ RAW-MINING. Geografická expedice, zaměřená na plánování cesty do zahraničí, prověřila žáky v orientaci na mapě (Seterra), vyhledávání informací a dopravních cest (Google maps / Google Earth). Nechyběl úvodní brainstorming za využití ručně psané myšlenkové mapy, průběžné zápisky ve Wordu, náčrtky na ipadu (Procreate) a výsledná prezentace v PowerPointu.

“Hra” Raw-mining pak prověřila schopnosti deváťáků založit si fiktivní firmu / společnost, která by navrhla, zajistila a dále distribuovala jistý výrobek z minerálu, horniny či energetického zdroje. V časových milnících se museli vypořádat s myšlenkovou mapou, která reflektovala smýšlení a pravidla firmy (kooperace s různými režimy, pracovními silami ad.), mapami a logistikou (libovolné virtuální mapy), návrhy výrobku (TinkerCad), zjištěním potenciálního zájmu odběratelů a ve finále bylo jejich úkolem odprezentovat (PowerPoint) své projekty investorké společnosti v 90 minutách. U tohoto projektu nechybělo investorské shrnutí, sebehodnocení s odstupem času a prostor na zlepšení původních návrhů.

#KOOPERACE #MULTIMÉDIA #GEO #MAPY #PREZENTACE

ŘASOKOULE NAPŘÍČ PŘEDMĚTY

Prosinec 2021 přinesl do tehdy osmé třídy tři malé zelené řasokoule. Byly familiárně pojmenovány a dodnes tvoří drobnou dekoraci své třídy. Pro nadcházejí devátý ročník pak byly doplněny postery na téma “Moosball”, což je zahraniční název pro tuto nenáročnou rostlinu, a využity postupně napříč několika předměty.

#ŘASOKOULE #MOSSBALL #ENG #ČJ #MAT

3D TISK V PRAXI

Objevená aplikace TinkerCAD se hodila žákům osmého ročníku, když přemýšleli, jak přivítají v září nadcházejícího roku prvňáky. Navrhli modely jmenovek individuálně pro každého žáka, které byly posléze vytištěny na školní 3D tiskárně. Prvního září je sami převzali i předali nejmladším žákům školy.

#3D-TISK #TINKERCAD

UČÍME UKRAJINSKÉ DĚTI I DOSPĚLÉ ČESKY

Několikaměsíční spolupráce vznikla z dotazu, zda by někdo z naší školy nechtěl pomoci s češtinou ukrajinským uprchlíkům, bydlícím v nedalekých Skočicích. Zapojily se učitelé i některé žačky a žáci. Některé dívky jezdily pravidelně vyučovat do Skočic celé jaro, společně s ostatními spolužáky pak připravovaly výukové materiály. Na jednu lekci ve Skočicích zavítala tém redaktorka Českého rozhlasu, jejíž reportáž si můžete prohlédnout na webu rozhlasu: ZDE

#UČ #UČ SEBE #ČEŠTINA #UKRAJINŠTINA

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

Po dvouleté covidové pauze obnovili studenti školy ve spolupráci se SRPŠ tradiční akci Velikonočního zajíčka. Připravili dětem mateřské školy a tří nejnižších ročníků základní školy několik velikonočně laděných stanovišť, na kterých si mohly děti zasportovat, vyzkoušet svou zručnost, ale také si odpočinout u malování nebo využít fotokoutku s kamarády nebo s celými třídami.

#VELIKONOCE #ŠKOLNÍ AKCE

INSPIRATIVNÍ WORKSHOPY

Připravit pro své spolužáky prezentaci, projektovou výuku nebo workshop byla výzva osmého ročníku. Někteří se drželi prezentací a do experimentů se nepouštěli, jiní ostatním poodhalili své záliby a nadšení. Šimon a Martin uchopili své workshopy prakticky a zatímco jeden z nich nás za mrazivého listopadového rána provedl u rybníka tajemstvím rybářství, druhý nás obohatil teoreticky i prakticky o dovednosti karatistické.

#INSPIRACE #TO-JSME-MY #SDÍLENÍ

PROJEKTOVÁ DOPOLEDNE S MLADŠÍMI ŽÁKY

Projektová dopledne pro mladší spolužáky byla orientována na tři oblasti. Pro čtvrtou třídu ZŠ: IT (jednoduché programování / ozoboti, grafická kresba / Krita, stop motion animace), AJ (interaktivní hra Kahoot, konverzační kartičky) a TV (sportovní hry). Pro předškolní třídu MŠ: IT (jednoduché programování / ozoboti), AJ (dotekové hry / bookwidgets, pohybové hry se slovíčky) a TV (sportovní aktivity na zručnost). Učitelé jen fotodokumentovali, hlídali čas a objevovali společně se žáky. Nutno podotknout, že některé starší žákyně a žáci pak zůstali u výuky AJ v MŠ a na kroužku angličtiny po celý školní rok.

#IT #AJ #TV #STARŠÍ-MLADŠÍ