GRAMMAR EASY – WAS / WERE

22-10-08 | English

WAS nebo WERE je jen minulý čas od slovesa TO BE [být]. V angličtině, stejně jako v češtině, se jedná o velmi časté sloveso a je fajn ho znát.

PŘÍTOMNÝ ČAS

já jsem = I am

ty jsi = you are

on je = he is

ona je = she is

ono (to) je = it is

my jsme = we are

vy jste = you are

oni jsou = they are

MINULÝ ČAS

já jsem byl/a = I was

ty jsi byl/a = you were

on byl = he was

ona byla = she was

ono (to) bylo = it was

my jsme byli = we were

vy jste byli = you were

oni byli = they were