YOUNG LEARNERS / MLADÍ STUDENTI

23-09-15 | Blog, English

In May, eight English students set out to discover English Cambridge exams. They were all successful and at the very end of the holidays they finally received their Pre A1 and A1 certificates. We are already starting to prepare for the next one, and you can easily test how you are doing with English, for example HERE (ideally for Young Learners / For Schools).

V květnu osm angličtinářů vyrazilo objevit anglické zkoušky pod záštitou Cambridge. Všichni byli úspěšní a na samotném konci prázdnin jim konečně dorazily certifikáty k úrovni Pre A1 a A1. Už teď se začínáme chystat na další. Jak jste na tom s angličtinou vy, si snadno můžete otestovat, třeba ZDE (pro žáky ideálně Young Learners / For Schools).