WELCOME TO THE UK

24-04-10 | Blog, English

WELCOME TO THE UK! Welcome to the page for the interactive project dedicated to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The goal of the project was to prepare interactive material – a map with a video guide and several accompanying games. Those who did not have the opportunity to visit the exhibition directly at school can try the “exhibition” and games right here.

WELCOME TO THE UK! Vítejte na stránce k interaktivnímu projektu, věnovanému Spojenému království Velké Británie a Severního Irska. cílem projektu bylo připravit interaktivní materiál – mapu s videoprůvodcem a několik doprovodných her. Ti, kdo neměli možnost navštívit výstavu přímo ve škole, mohou si “výstavu” a hry vyzkoušet právě zde.

VIDEO GUIDES / VIDEOPRŮVODCI

MAP / MAPA

GALLERY / GALERIE

VOCABULARY GAMES / SLOVÍČKOVÉ HRY

KAHOOT – WHAT DO YOU REMEBER? / CO SI PAMATUJETE?