VOKI

22-12-24 | Blog, English

We tried working with voki avatars. Fourth graders continued their My Journey project, with older students we tested what a small Christmas card might look like. Play with the free version and discover virtual avatars at VOKI.COM. A little Christmas game for that :-). Merry Christmas!

Vyzkoušeli jsme práci s voki avatárky. Zatímco čtvrťáci pokračovali ve svém projektu My Journey, se staršími jsme zkoušeli, jak by mohla vypadat vánoční přání. Hrajte si s free verzí a objevujte virtuální avatary na VOKI.COM. Malá vánoční hra k tomu :-). Krásné Svátky!