THE WORLDS

23-02-12 | Blog, English

A few joint hours of art education gave rise to eight original worlds. We released the ozobots into the maze and let them decide which world to look into. You can also try games and activities from individual worlds.

Několik společných hodin výtvarné výchovy dalo vzniknout osmi originálním světům. Vypustili jsme ozoboty do bludiště a nechali je, aby rozhodli, do kterého světa se podíváme. Hry a aktivity z jednotlivých světů si můžete vyzkoušet i vy.

01 / ŘÍM & GALIE

02 / SEVERSKÁ MYTOLOGIE

03 / HOUBA

04 / VODOPÁD

05 / RIDE LAND

06 / CANDY

07 / PLANETY

08 / HAPPY PARK