PIXTON

23-01-10 | Blog, English

Comics have been a popular genre for many decades. Nowadays, there are also programs like Pixton that can make the production of such a comic very easy. As part of the long-term My Journey project, the students created a few more or less travel stories. Quiz attached!

Komiks je oblíbeným žánrem už mnoho desetiletí. V dnešní době navíc existují i programy jako Pixton, které mohou výrobu takového komiksu velmi usnadnit. V rámci dlouhodobého projektu My Journey vytvořili žáci pár více či méně cestovních příběhů. Kvíz připojen!