OUR SCHOOL / NAŠE ŠKOLA

23-05-24 | Blog, English

Our school is not the biggest one in the Czech Republic. But there are us – and we are ready to share some information about it with you. Let’s listen and see what can you see and do and who can you meet there!

There are also exercises about school below. Have fun!

 

Naše škola není největší v České republice. Ale jsme tu my – a jsme připraveni se s vámi o některé informace podělit. Poslouchejte a podívejte se, co můžete ve škole vidět a dělat i koho tam můžete potkat!

Níže jsou také cvičení o škole. Bavte se!