MY JOURNEY

23-01-24 | Blog, English

My journey – that was the name of the two-month project. Fourth graders wrote and talked about countries and places they would like to visit. Can you complete the additional tasks? The countries of Europe in the Seterra application, Weather game and the flags of the countries of the world are ready.

Moje cesta – tak zněl název dvouměsíčního projektu. Žáci čtvrté třídy psali a m luvili o zemích a místech, která by chtěli navštívit. Zvládnete splnit doplňkové úkoly? Země Evropy v aplikaci Seterra, hra o počasí a vlajky států světa jsou připraveny.

SETERRA

EUROPE

WEATHER

GAME