MATH AND ME

22-08-28 | Blog, English

Have you ever heard about inter-subject connections? No? Then you are right here. The term inter-subject connections means that two or more subjects (school subjects) are somehow linked together / connected. So you can study history, geography or math in English or you can read about musicians or artists in Czech for example. Would you like to try something like this? Explore math in English below and have fun! You can send me your answers.

Už jsi někdy slyšel/a o mezipředmětových vztazích? Ne? Pak jsi tady správně. Termín mezipředmětové vztahy znamená propojení dvou či více předmětů, takže můžeš například studovat dějepis, zeměpis nebo matiku v angličtině, či můžeš číst o hudebnících a umělcích v češtině.Chtěl/a bys něco takového zkusit? Objev matiku v angličtině níže a bav se! Své odpovědi mi můžeš poslat.