Biology PŘ

ŽIVÁ

NEŽIVÁ

NEŽIVÁ

PŘÍRODA

VESMÍR

ŽIVÁ

PŘÍRODA

LIDSKÉ

TĚLO

LIDSKÉ

VÝTVORY

BOZ

NÁŠ CHOV

TŘÍDNÍ ŽIVOČICH

Rybičky & krevetky (kombinace dle dostupnosti a vhodného soužití).

ADOPCE ZOO PLZEŇ

Zajíc bělák (bude navštíven v rámci výletu do ZOO Plzeň).

%

%

POKUSY & OBJEVY

I – ECOSYSTEM IN A JAR

Week 1