Art VV

INSPIRACE

[MÉDIA – filmování I]

ADAPTACE

[MÉDIA – filmování I]

INSPIRACE

[KRESBA – formy / uvolnění ruky I]

ADAPTACE

[KRESBA – formy / uvolnění ruky I]